Nouvelles

Nouvelles->General->جشن نوروزی انجمن بهار شنبه ٢٢ مارس
جشن نوروزی انجمن بهار شنبه ٢٢ مارس

Association Bahar

جشن نوروزی انجمن بهار
شنبه ٢٢ مارس
از ساعت ١٩ تا ٢٤
بخش نخست :
همنوازی سازهای کوبه ای
یادی از ترانه های ایرانی
همخوانی ترانه های قدیمی ایرانی همراه با پیانو
بخش دوم
دیسکو و رقص با آهنگ های شاد تا نیمه شب
ورودی ١٥ یورو, دانشجویان ١٢ یورو, کودکان زیر ١٠ سال رایگان
par hosein, Jeudi, 20 Mars 2014 01:41

Commentaires


 
Copyright © 2017 A r g h a n o u n . c o m